cartesius

Հայկական երգեր

128 сообщений в этой теме

ՎԱՐԴԸ

Խոսք` Վ. Գյոթեի

Թարգմ.` Հովհ. Թումանյանի

Երաժշտ.` Ռ. Մելիքյանի

Փոքրիկ տղան մի վարդ տեսավ,

Տեսավ մի վարդ դաշտի միջին.

Վարդը տեսավ, ուրախացավ,

Մոտիկ վազեց սիրուն վարդին,

Սիրուն վարդին, կարմիր վարդին,

Կարմիր վարդը դաշտի միջին:

Տղան ասավ. - Քեզ կպոկեմ,

Այ կարմիր վարդ, դաշտի միջին,

Վարդը ասավ. - Տես, կծակեմ,

Որ չմոռնաս փշոտ վարդին,

Փշոտ վարդին, կարմիր վարդին,

Կարմիր վարդը դաշտի միջին:

ՈՒ անհամբեր տղան պոկեց,

Պոկեց վարդը դաշտի միջին,

Փուշը նրա ձերքը ծակեց.

Բայց էլ չօգնեց քնքուշ վարդին,

Քնքուշ վարդին, կարմիր վարդին,

Կարմիր վարդը դաշտի միջին:

Изменено пользователем cartesius
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ՏԱԼՎՈՐԻԿԻ ԿՏՐԻՃ

Խոսք` Մ. Տամատյանի

Տալվորիկի զավակ եմ ղորթ,

Քաղքըցու պես չեմ թուլամորթ.

Սարի զավակ, քարի որդի`

Հին քաջ հայոց եմ մընացորդ:

Տալվորիկի զավակ եմ քաջ,

Չեմ խոնարհիր վատին առաջ,

Քարոտ լեռանց եմ ազատ լաճ`

Չեմ տեսներ ո'չ արոր, ո'չ մաճ:

Հայ աղբրտիք, ջան, աղբրտիք,

Տալվորիկի զավակ եմ քաջ,

Ազատության սիրույն համար

Եկեք դեպ ինձ, յառա՜ջ, յառա՜ջ:

Թող այլք բնակին հովիտ ու դաշտ,

Վատ անգութին հետ լինին հաշտ,

Ես պիտի մնամ միշտ աննվաճ,

Թեև վըրաս գա քըսան վաշտ:

Իսկի չքաշեմ բանի մը կարոտ,

Քանի ունիմ գնդակ, վառոդ,

Ազատ ապրիմ, մեռնիմ ազատ,

Սասնո որդին եմ հարազատ:

Հայ աղբրտիք...

Եվ իմ խելոք ջոջ պապ Հարե,

(Աստված հոգին լուսավորե)

Ինձ կը'սեր միշտ - "Աղքատ ապրե',

Բայց մի' ծռե վիզ, հարկ մի' վճարե":

Սակայն մի՞թե կրնա աղքատ

Կոչվիլ այն մարդ, որ է ազատ,

Մի՞թե կա բան մը ավելի թանկ`,

Քան անիշխան և ազատ կյանք:

Հայ աղբրտիք...

Изменено пользователем cartesius
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ՏԵՐ, ԿԵՑՈ ԴՈՒ ԶՀԱՅՍ

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ՈՒՌԻՆ

Խոսք` Ավ.Իսահակյանի, երաժշտ.` Դ.Ղազարյանի

Գետակի վրա

Թեքվել է ուռին

ՈՒ նայում է լուռ

Վազող ջրերին:

...Երազ աշխարհում

Ամեն բան հավետ

Գալիս է, գնում

ՈՒ ցնդում անհետ:

Եվ գլուխը կախ`

Նա լաց է լինում,

Ջրերը ուրախ

Գալիս են, գնում...

Հին տարիների

Նուշ հեքիաթներից

Պատմում էր ուռին

Այն վառ հուշերից:

Անցած-գնացած

Գարուն օրերին

Մրմունջ էր կարդում

Ծերացած ուռին:

ՈՒ լուռ արտասվում,

Տխուր հեկեկում,

Ջրերը ուրախ

Գալիս են, գնում...

Изменено пользователем cartesius
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ՔՈՒՅՐ ԻՄ ՆԱԶԵԼԻ

Խոսք` Ավ. Իսահակյանի, երաժշտ.` Դ. Ղազարյանի

Քույր իմ նազելի, նայիր քո դիմաց`

Վիրավոր, ավեր իմ սիրտն եմ բացել.

Ա՜խ, նվիրական ինձ քո գիրկը բաց

Եվ գուրգուրիր ինձ, ես շա՜տ եմ լացել...

Քնքուշ ձեռքերով աչերըս սըրբիր.

Մի' թող ինձ լալու - ես շա՜տ եմ լացել,

Ճակատիս մռայլ` մշուշը ցըրիր,

Եվ գուրգուրիր ինձ, ես շա՜տ եմ լացել...

Изменено пользователем cartesius
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ՕՏԱՐ, ԱՄԱՅԻ

Խոսք` Ավ. Իսահակյանի, երաժշտ.` Ա. Մսրլյանի

Օտա՜ր, ամայի՜ ճամփեքի վըրա

Իմ քարավանըս մեղմ կը ղողանջե.

Կանգնի'ր, քարավանս, ինձի կը թվա,

Թե հայրենիքես ինձ մարդ կը կանչե:

Բայց լուռ է շուրջըս ու շըշուկ չը կա

Արևա'ռ, անդո'րր այս անապատում.

Ա՜խ հայրենիքըս ինձ խորթ է հիմա,

ՈՒ քնքուշ սերըս ուրիշի գրկում:

Կընոջ համբյուրին է'լ չեմ հավատա,

Շուտ կը մոռանա նա վառ արցունքներ.

Շարժվի'ր, քարավանս, ինձ ո՞վ ձայն կըտա,

Գիտցի'ր, լուսնի տակ չըկա ուխտ և սեր:

Գընա', քարավանս, ինձ հետդ քա՜շ տուր

Օտար ամայի ճամփեքի վրա.

Որտեղ կհոգնիս` գըլուխըս վար դիր,

Ժեռ-քարերի մեջ, փըշերի վըրա....

Изменено пользователем cartesius
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ՕՐՈՐՈՑԻ ԵՐԳ

Խոսք` Ռ. Պատկանյանի

Արի', ի'մ սոխակ, թո'ղ պարտեզ մերին,

Տաղերով քուն բե'ր տըղիս աչերին.

Բայց նա լալիս է. դու, սոխակ, մի' գալ.

Իմ որդին չուզե տիրացու դառնալ:

Ե'կ, աբեղաձա'գ, թո'ղ արտ ու արոտ,

Օրորե' տըղիս, քընի է կարոտ.

Բայց նա լալիս է. դու, ձագուկ, մի' գալ,

Իմ որդին չուզե աբեղա դառնալ:

Թո'ղ դու, տատրակի'կ, քու ձագն ու բունը,

Վուվուով տըղիս բե'ր անուշ քունը.

Բայց նա լալիս է, տատրակի'կ, մի՜ գալ,

Իմ որդին չուզե սըգաոր դառնալ:

Կաչաղա'կ ճարպիկ, գող, արծաթասեր,

Շահի զըրուցով որդուս քունը բեր.

Բայց նա լալիս է, կաչաղա'կ, մի' գալ.

Իմ որդին չուզե սովդաքար դառնալ:

Թո'ղ որսըդ, արի', քաջասի'րտ բազե,

Քու երգը գուցե իմ որդին կուզե...

Բազեն որ եկավ` որդիս լըռեցավ,

Ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ:

Изменено пользователем cartesius
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ՉՔՆԱՂ ԵՐԱԶ

Խոսք` Ա. Սահակյանի, երաժշտ.` Ա. Հեքիմյանի

Դու ինձ համար սիրո աղբյուր,

Ես քեզ համար` գուցե ոչինչ:

Դու ինձ համար երազ մաքուր,

Ես քեզ համար` գուցե ոչինչ:

Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ.

Որպես կյանքիս չքնաղ երազ:

Արեգակին պետք է հեռվից նայել,

Կայրի, եթե շատ մոտենաս:

Կյանքում դու միշտ ուրախ մնա,

Եվ միշտ եղիր պայծառ ու ջինջ,

Ամբողջ մի կյանք սիրով կտամ,

Ես քեզ համար գուցե ոչինչ:

Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ.

Որպես կյանքիս չքնաղ երազ:

Արեգակին պետք է հեռվից նայել,

Կայրի, եթե շատ մոտենաս:

Изменено пользователем cartesius
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Խոսք` Միքայել Նալբանդյան, Պ. Կանաչյան

Մեր Հայրենիք , ազատ անկախ,

Որ ապրել ես դարե դար

Իր որդիքը արդ կանչում է

Ազատ, անկախ Հայաստան:

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,

Զոր իմ ձեռքով գործեցի

Գիշերները ես քուն չեղայ,

Արտասուքով լվացի:

Նայիր նրան երեք գույնով,

Նվիրական մեկ նշան,

Թող փողփողի թշնամու դեմ,

Թող միշտ պայծայ Հայաստան:

Ամենայն տեղ մահը մի է

Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,

Բայց երանի` որ իր ազգի

Ազատության կզոհվի:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ապագա երգերի համար: :diana:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Bajanvan hamar chnorhagaloutioun ... :ok:

Վերջապես հինգ տարվա մեջ մի շաբաթվա աշխատանքիս համար մեկը ինձ շնորհակալություն հայտնեց: :thumbsup:

Ուրեմն լրիվ զուր չէին ջանքերս: :innocent:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Апрес.

Я надеюсь моим детям дать почитать твою тему.

Мечтаю, и хочу(они еще маленькие).

+1

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Անչափ շնորհակալ եմ:

:drinks:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может у кого-нибудь есть текст песни , начинающейся следующими словами: "Кярпи церин мори э, Кярпи такин гари э, ерек ор э чем тесел ярис, гитем 7 тари э"

Народная песня.

Буду благодарна. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Большое спасибо! Армения всегда славилась своей многовековой культурой,народными песнями!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте учётную запись или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учётную запись

Зарегистрируйтесь для создания учётной записи. Это просто!


Зарегистрировать учётную запись

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас