Bender B.R.

Учим армянский язык. Разговорник.

221 сообщение в этой теме

Начнем с Алфавита

(на армянском алфавит будет-Айбубен от имен первых букв алфавита Айб-А и Бен-б :rolleyes: )

Աա -Аа_________________________Խխ -Х__________________Չչ-Чч

Բբ -Бб_________________________ Ծծ похоже на(Ть) :P_____Պպ -Пп

Գգ -Гг__________________________Կկ -К___________________Ջջ -J-jan

Դդ -Дд__________________________Հհ -Hh__________________Ռռ-Р(твердое)

Եե -Ее__________________________Ձձ -DZ__________________Սս-Сс

Զզ-Зз___________________________Ղղ-(р у кортавых) :lol: ___Վվ-Вв

Էէ -Ээ__________________________Ճճ похоже на Ч ( :( ) _____Տտ -Тт

Ըը(между Э и Ы :Ըнкер-друг)_______Մմ-М __________________Րր-Р(мягкое)

Թթ(похож на мягкую т թиթер-бабочка) Յյ -(j) յаблоко__________Ցց-Цц

Ժժ -Жж______________________Նն-Н _______________________Ուու-Уу

Իի -Ии_______________________Շշ-Ш_______________________Փփ-(P)pilot

Լլ -Лл_______________________Ոո -(Во)_____________Քք-Qq

ԵՎեւ-Ев___________Օօ -Оо___________Ֆֆ-Фф

п.С. перевел как мог,некоторые буквы трудно перевести,но это уже недостатки других алфавитов :brows:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Представление.Знакомство

(здрасьте,я ваша тетя :P )

Здравствуйте__________բարեւ ձեզ_____________барев дзез

Привет________________բարեւ________________барев (для близких)

Доброе утро___________բարի առավոտ(լույս)_____бари аравот(луйс)

Добрый день___________բարի օր______________бари ор(р-мягкое)

Добрый вечер__________բարի երեկո____________бари ереко

Спокойной ночи(также вечером при расставании)__բարի գիշեր___бари гишер

Я_____________________ես______________________ес(yes)

господин______________պարոն___________________парон

госпожа_______________տիկին___________________тикин

разрешите представить__թույլ տվեք ներկայացնել______туйл твеq неркаяцнел

представится___________ներկայացնել ինձ___________неркаяцнел индз

Меня зовут_____________անունս...է________________анунс---э

Вы знакомы?___________դուք ծանո՞թ էք______________дуq цанот эк?

Я из Росии(Украины)____ես Ռուսաստանից(ՈՒկրաինաից) եմ__ес Русастаниц(Украинаиц) ем

Я(мы) впервые в вашей стране____Ես(մենք)առաջին անգամ ենք ձեր երկրում___Ес(менк) араjин ангам энк дзер еркрум

Я приехал_______________Ես եկել եմ________________ес екел ем

по делам________________գործով___________________горцов

меня пригласили друзья___ինձ հրավիրել են ընկերներս___индз hравирел ен енкернерс

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обращение

Обращаясь по-армянски к друзьям,мы обычно называем их по имени.Однако обращаясь к тем кого мы знаем не очень хорошо или же при оффициальном общении мы используем следующие формы.

господин____парон____պարոն

госпожа_____тикин_____տիկին

метр( :D )___варпет____վարպետ

официант___матуцох___մատուցող

м.человек___еритасард_երիտասարդ

девушка____ориорд____օրիօրդ (у.очень редко)

мальчик_____тха(ара-разг.)____տղա

девочка_____ахчик_______աղջիկ

формулы вежливости

спасибо____шноракалутюн(,мерси :) )____շնորհակալություն

благодарю вас___шноракал эм_______շնորհակալ եմ

за подарок_____нвери hамар______նվերի համար

пожалуйста______хндрем__________խնդրեմ

не стоит_________чаржэ_________չարժէ

позвольте попросить__туйл твеq хндрел___թույլ տվեք խնդրել

спросить_________hарцнел_______հարցնել

где(находится)?___вортех э?_______որտե՞ղ է

вы не против?_____дуq дем чек?__դուք դեմ չե՞ք

да,пожалуйста_____аJо хндрем_____այո,խնդրեմ

к сожалению______цавоq_________ցավոք

нельзя_________чи карели________չի կարելի

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как сказать по-армянски "дайте немного денег"? :huh:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А как сказать по-армянски "дайте немного денег"? :huh:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А как сказать по-армянски "дайте немного денег"? :huh:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ВСТРЕЧА

смотрите кто здесь!____наеq ов е! ___նայեք ով է

кого я вижу!__________ес ум ем тенум!_էս ու՞մ եմ տենում

как живете?(как вы?)__инчпес еq? ____ինչպե՞ս էք

как ваш(а)..__________инчепес(вонц) е дзер___ինչպես(ոնց) է ձեր

...жена______________кине __________կինը

...муж_______________амусине_________ամուսինը

...здоровье__________арохчутjнը_______առողջությունը

рад(а) вас видеть ____урах ем дзез теснел_ուրախ եմ ձեզ տեսնել

хорошо _____________лав____________լավ

так себе ____________вочинч_________ոչինչ

что нового?__________инч норутjуннер кан?(инч качка? разг.)__ի՞չ նորություններ կան

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:) Супер тема. как раз для меня.

цавог :( этого мало для изучения языка. но надеюсь тема разрастется и превратится в реальный научный труд :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Знакомство

сколько вам лет?____дуq qани тарекан еq?___դուք քանի՞ տարեկան էք

мне.....лет__________ес........тарекан ем______ես.....տարեկան եմ

вы женаты(замужем)?_дуq амуснацац еq?____դուք ամուսնացա՞ծ էք

я-__________________ес___________________ես

-женат(замужем)_____амуснацац ем_________ամուսնացած եմ

-разведен(а)________бажанвац ем__________բաժանված եմ

-вдова(вдовец)______айри ем______________այրի եմ

у вас есть-__________дуq унеq_____________դուք ունե՞ք

-ребенок(мн.ч.)______ереха(нер)___________ երեխա(ներ)

-братья_____________ехбайрнер____________եղբայրներ

-сестры_____________qуйрер_______________քույրեր

у меня______________ес унем______________ես ունեմ

старший_____________мец(андраник)_______մեծ(անդրանիկ)

младший____________поqр_________________փոքր

средний_____________миджнек_____________միջնեկ

чем вы занимаетесь?__инчов еq збахвум?_____ինչո՞վ էք զբաղվում

где вы работаете?____вортех еq ашхатум?____որտե՞ղ էք աշխատում

где вы учитесь?______вортех эq соворум?____որտե՞ղ էք սովորում

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, Bender-jan, я скопировала себе на дискету. :)

Ох и нелегок ваш язык и еще я представила как может звучать он из моих уст, наверное смех один со страшным акцентом. :P А о букве q вообще молчу, тяжело мне произносить

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасибо, Bender-jan, я скопировала себе на дискету.  :)

Ох и нелегок ваш язык и еще я представила как может звучать он из моих уст, наверное смех один со страшным акцентом.  :P А о букве q вообще молчу, тяжело мне произносить

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожелания

в армянском языке порядок слов в пожеланиях иногда обратный.

например- поздравляю с днем рожденья!___цнундт(твое рождение) шнорhавор(поздравляю).Но не всегда.См. далее.(-)

Поздравляю-____________-шнорhавор-______-շնորհավոր

-с днем рожденья!________цнундд-__________ծնունդդ-

-с новым годом!___________дзер нор тарин-__ձեր նոր տարին

-с рождеством!___________-сурб цнунд______սուրբ ծնունդ

Желаю удачи(в.доброго)___hаjохутюн_______ հաջողություն

приятного аппетита!_______бари ахоржак_____բարի ախորժակ

счастливого пути__________бари чанапарh____բարի ճանապարհ

спасибо,и вам того же_____шноракалутюн,дзез нуjн пес__շնորհակալություն,ձեզ նույնպես

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

приглашение

не хлтели бы вы пойти______кузенаиq гнал__________կուզենաի՞ք գնալ

пойдем?(разг.)_____________гнанq?__________________գնա՞նք

-в кино___________________кино____________________կինո

-в ресторан_______________ресторан_________________ռեստորան

-прогулятся_______________збоснелу_________________զբոսնելու

-в кафе__________________срчаран___________________սրճարան

(аналогично,все новые слова,вошедшие также в русский словарь недавно,произносятся одинаково-пицерия,суперлэнд и т.д.)

-в театр__________________татрон___________________թատրոն

-в музей__________________тангаран_________________թանգարան

-на выставку______________цуцаhандес______________ցուցահանդես

-в магазин________________ханут____________________խանութ

-на базар_________________шука____________________շուկա

с (большим) удовольствием________(мец) hачуйков____(մեծ) հաճույքով

к сожалению не могу______________цавоq чем карох___ ցավոք չեմ կարող

спасибо,нет______________________шноракал ем байц воч__շնորհակալ եմ,բայց ոչ

в некоторых ситуациях приглашение можно начинать со следующих фраз

вы свободны сегодня вечером?__дуq азат еq ерекоян?___դուք ազա՞տ եք երեկոյան

что вы делаете завтра?_________инч еq анум ваղը?_______ի՞նչ եք անում վաղը

приходите ко мне(к нам)________екеq индз(мез)мот_________եկեք ինձ(մեզ) մոտ

буду(будем) рад(ы) вас видеть__урах клинем(клиненq)дзез теснел__ուրախ կլինեմ(կլինենք) ձեզ տեսնել

П.С. для тех кто еще не в курсе-ударения в армянском языке попадают на последнюю гласную последнего слога :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

всегда пожалуйста :) кстати это только начало :rolleyes:

Но это всего лишь разговорник :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я ваш алфавит и не смогу выучить, слишком трудно писать и запоминать ваши буквы.  :(

Изменено пользователем Meteor
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привлечение внимания

Извините__________нерецеq_____________ներեցեք

послушайте________лсеq________________լսեք

я вам говорю______ес дзез hет ем (хосум)__ես ձեզ հետ եմ (խոսում)

возможные ответы

да?я вас слушаю___аjо, ес дзез лсум ем____այո, ես ձեզ լսում եմ

что?(случилось)____инч (э патаhел)?_______ ի՞նչ (է պատահել)

чем могу вам помоч?_инчов карох ем дзез огнел?__ինչո՞վ կարող եմ ձեզ օգնել

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в армянском алфавите скрыта мистика веков, древняя, как язык атлантов. а так-же еще основные философские понятия того времени. попробывать явно стоит, но для этого нужен хороший учебник. лучшее, что мне попадалось, это самоучитель Парнасяна и Манукана. вроде его можно заказать вот здесь.

хаджохутьюн! ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бендер-джан - апрес! давно уже ждал нечто подобное.

можно рацпредложение в тему? по собственному опыту скажу, что если действительно приходиться изьсясняться, то вообщем-то говориш (или пытаешься это делать) всего на три темы:

1. обьясняешь, что ты не говоришь (или плохо говоришь) по-армянски

2. иногда просишь собеседника говорить почетче/помедленне/попроще

3. и (может быть) рассказываешь о себе и расспрашиваешь собеседника о нем самом.

вот эти на эти три темы я думаю стоит дать клише - они могут реально пригодиться.

варианты для переводов:

- вы говорите по русски?

- я плохо говорю по-армянски

- говорите пожалуйста медленне

- что вы сказали?

- повторите пожалуйста

- что это значить?

- обьясните пожалуйста это по-другому

- меня зовут ***

- я приехал из россии/америки/китая

- я живу в москве/мурманске/нью-йорке

- как вас зовут?

- где вы живете?

- мне очень нравиться в армении :rolleyes:

- я обязательно приеду сюда еще раз :yes:

на всякий случай будет полезно узнать про трансорт:

- где остановка автобуса? (вряд-ли человек с первго раза поймет обьяснение, да и скорее всего ему покажут рукой :) )

- когда будет следующий автобус? (как вариант: говоришь "автобус?" делаешь вопросительное выражение лица и показавыаеш на часы :blink: )

это "боевой" разговорник, на тот случай, если он действительно понадобиться. и это скорее всего будет только в селькской местности - в более-менее крупном городе (даже поселке) всегда можно найти русскоговоращего.

а так вообще гуд - молодец. :up:

Спасибо за информацию!  :flower:

Изменено пользователем Meteor
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет проблем

РАЗГОВОРНИК Метеора

(еще раз-ударения на последнюю глассную букву) :)

вы говорите по русски?_________дуq хосум еq русерен___դուք խոսու՞մ եք ռուսերեն

я плохо говорю по армянски_____йес ват эм хосум hайерен___ ես վատ եմ խոսում հայերեն

говорите пожалуйста помедленнее___ми qич дандах хосек__մի քիչ դանդաղ խոսեք

что вы сказали?______________инч асациq?________ի՞նչ ասացիք

повторите пожалуйста_________кркнеq хндрем______ կրկնեք խնդրեմ

что это значит?______________да инч э ншанакум?___դա ի՞նչ է նշանակում

обьясните это по другому_____уриш керпов бацатреq__ուրիշ կերպով բացատրեք

я живу в (Москве) ______________ес апрум ем (москва)юм__ես ապրում եմ (Մոսկվա)յում

где вы живете?______________дуq вортех эq апрум?_____ դուք որտե՞ղ եք ապրում

мне очень нравится в Армении__индз Айастанум шат э дур галис__ինձ Հայաստանում շատ է դուր գալիս

я обязательно приеду сюда еще раз___йес анпайман кгам айстех евс мек ангам_____ես անպայման կգամ այստեղ եւս մեկ անգամ

где тут остановка автобуса?_____вортех э автобуси кангаре?______ որտե՞ղ է ավտոբուսի կանգառը

(жарг.вариант-астановкен вордея?) :lol:

когда будет следующий автобус?____ hajoрд автобусе шут а галу?____հաջորդ ավտոբուսը շու՞տ է գալու

(вряд ли вы получите точный ответ на этот вопрос) :lol:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бендер-джан, может, имеет смысл «озвучить» это дело?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Было бы неплохо но возможно ли это технически и кто-нибудь имеет такое желание взяться за "озвучку"?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В чём разница между Qichm poh tveq! и Mi qich pogh tveq? Оба варианта литературны или один из них диалект?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

озвучивать на форуме я думаю не стоит :) (понятия не имею как :) то есть имею но этого я сделать не смогу,к тому же все озвучить все равно не удастся. :)

если хотитк послушать произношение букв и выучить еще несколько фраз то смотрите здесь http://www.hayastan.com/learnarm/ru/

я думаю с открытием сайта у нас будет озвучка :) и не только

Мукуч джан -Qichm poh tveq это на гюмрийском наречии :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте учётную запись или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учётную запись

Зарегистрируйтесь для создания учётной записи. Это просто!


Зарегистрировать учётную запись

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас